SKal få lagt inn oversikt over tildeling av jaktdagar, so fort eg får listene tilsendt.

Arne F