Jakt Stedje Åsen November
2010

Ungdomsgruppa er for ungdomar (gutar og jenter) i aldersgruppa 10 – 16 år. Vi har i utgangspunktet møte anna kvar tirsdag kl 18.00, med møteplass i lagshytta til Sogndal jeger og sportsfiskarlag. Det er også lagt opp til enkelte fredag – laurdag aktivitetar.

Aktivitetar:

  • Fiske i sjø, innlandsfiske (sumar og vinter), og fiske til fjells
  • Flugebitting, flugekasting
  • Skyting med haglesimulator
  • Hytteturar, snøholeturar, og overnatting i lavo
  • Turar i skog og mark – sjå på fuglar/dyr
  • Hospitering hjå jaktlag m/hjortejakt
  • Temakveldar: fiske/fiskeutstyr og småviltjakt

Kontaktpersonar: Ragnvald Loven