I 2018 har Sogndal jeger og sportsfiskarlag hjortejakt i tre vald: Drogi, Stedjeåsen og Bjørndalen. I Drogi leiger vi jakta av Fjellstyret, i Bjørndalen av privatperson og i Stedjeåsen eig SJSL jakta sjølve.

Jakta blir leigd ut til medlemane som får velje jaktdagar etter loddtrekning. Det er ein pris for dagane som varierer etter kor attraktive dei er, og ein fellingsavgift i tillegg dersom ein skyt eit dyr.

Jakta er trekt for i år, men ein kan fortsatt kjøpe ledige dagar. Sjå jaktkalender for ledige dagar. Send melding til 90 13 17 70 for kjøp av fleire jaktdagar.

Når eit dyr er skote skal det sendast melding med bilde av dyret til Jakttelefonen 90 13 17 70. Per Øvreseth sørger da for å oppdatere oversikten over dyr som er skutt før kl 23.00 her på sida. Alle som har fått tildelt dagar, må sjølv vera ansvarleg for å holde seg oppdatert via heimesida til SJSL. Ønsker ein ikkje bildet publisert på framsida her, gi beskjed om det.

SJSL har avtale om ettersøkshund med Sogndal Ettersøkslag for alle tre valda. Telefonnummeret er: 95 07 14 88

HUGS …Før sett hjort skjema og LEVER ETTER JAKTSLUTT. Det er no råd å levere skjema på nett. BRUK www.settogskutt.no Meir info på www.hjorteviltregisteret.no og spørsmål og hjelp på support@naturdata.no eller tlf:74335310

Drogi Her er jakta organisert slik at det blir opna for jakt på eit løyve første dagen av jakta, laurdag 1 september. Vidare blir det opna for jakt på eit nytt løyve kvar laurdag dei første 5 vekene av jakta.(dyr nr.to 8 sept, dyr nr. tre 15 sept…) Dersom det blir skote første dagen med nytt løyve, og det ikkje er att løyver frå tidlegare, kan ein kun jakte på kalv. Me har 2 kalveløyver, som også kan sktast saman med kolle/kalv same dag. Det er ikkje nokon rekkefølge på kva slags type løyve ein kan jakte på. Alle typer dyr som er att på kvoten kan skytast.

Første dag med nytt løyve er prisen 400kr, andre dag 300kr, tredje dag 200kr og resten av kvardagane 100kr. I helgane, laurdag+søndag er det alltid minimum 200 pr dag. Fellingsavgift: 3000kr for vaksne dyr og 1500kr for kalv.

Nøkkelen til bommen ligg hos Shell Sogndal som i fjor. Signer nøkkel ut og inn. Lever seinest 22.00 jaktdagen For Drogi (Kaupangerhalvøya) er det oppretta vakttelefon til Sogndal Kommune, dersom skadet hjort ikkje blir funnet. Mobil. 99 28 60 74 Sjå vedlagt skjema frå Sogndal Kommune her.

I Drogi er det opna for at jegrar som ikkje er medlem i SJSL kan kjøpe jaktdagar. Dette etter avtale med Sogndal Fjellstyret. Det er i Drogi viktig at vekta på dyret blir meldt inn når ein har skote, saman med bilde frå skotstedet. Dette fordi SJSL betalar ein kilopris til Fjellstyret.

Stedjeåsen Her har avskytinga vore dårlegare enn i Drogi. Her kan ein skyte kolle og kalv same dagen om det er att løyve på begge typar dyr. Ellers ikkje meir enn eit dyr per dag. Pris: 200kr/dag i helg, 100kr/dag i vekedagane. Fellingsavgift: 3000kr for vaksne dyr, 1500kr for kalv.

Bjørndalen Her har vi mange løyver og lav avskyting. Ein kan skyte fleire dyr same dag om ein får sjansen. Pris: 200kr/dag i helg, 100kr/dag i vekedagane. Fellingsavgift: 3000kr for vaksne dyr, 1500kr for kalv.

Løyver Drogi

 • vaksen bukk
 • bukk 1,5 år
 • vaksen kolle skutt 22 sept
 • vaksen kolle
 • kolle 1,5 år skutt 15 okt 45 kg
 • kalv
 • kalv

Løyver Stedjeåsen

 • vaksen bukk skutt 9des
 • vaksen bukk
 • vaksen kolle
 • vaksen kolle
 • bukk 1,5 år skutt 9des
 • kalv
 • kalv

Løyver Bjørndalen

 • vaksen bukk
 • vaksen bukk
 • vaksen bukk
 • bukk 1,5 år
 • bukk 1,5 år
 • bukk 1,5 år
 • vaksen kolle
 • vaksen kolle
 • vaksen kolle
 • vaksen kolle
 • kalv
 • kalv
 • kalv

Kart over jaktterreng:

Jaktutvalet sine medlemmar:

 • Kjartan Hovgaard,902 21 678 (Leiar)
 • Tom Veum,91 10 85 54
 • Per Øvreseth,90 13 17 70

HUGS ...Før sett hjort skjema og LEVER ETTER JAKTSLUTT

Det er no råd å føre skjema på nett. SJEKK OG BRUK WWW.SETTOGSKUTT.NO

Meir info på [www.hjorteviltregisteret.no][1] og spørsmål og hjelp på [support@naturdata.no][2] eller tlf:74335310