Runar Hatlevoll, tlf. 99153603.

Om det er noko de vil bringe vidare av info ta kontakt med Hatlevoll eller Eva Nilsen Huke. Eg kan treffast på viltvakttelefonenen – 99286074 eller mobil 48085792. I kontortida er eg på 57629657 (Sogndal) og 57655645 (i Leikanger )

Vedlagt ligg orientering om CWD – chronic wasting disease – eller skrantesjuke.

Dette er ein alvorleg sjukdom som rammar hjortevilt og det er no fastslege på fire dyr i Norge i år ( to av desse i Sogn og Fjordane ). Omfanget er under kartlegging. Hos oss handler det om å ta prøver av alle fallvilt dvs påkøyrde dyr, sjølvdauda dyr og dyr som åpenbart er sjuke og vert avliva av den grunn. Det betyr at kommunen må få beskjed om alt fallvilt og åpenbart sjuke /skrantande dyr.