Ledige jaktdagar kan nyttast av medlemmar i SJSL. Send ein eg vil oppdatere liste.

Arne Frode