Har fått ein forespørsel frå ein av medlemmane om det er mogleg å skyte kolle med kalv samme dag. For Bjønndalen og Stedjeåsen kan ein skyte kolle med kalv samme dag. Ikkje i Drogi.

For Bjønndalen kan ein og fortsette å jakte ut dagen, sjølv om det er skote eit dyr. Må selfølgeleg vere innafor den tildelte kvoten, og retta avskyting.

I følge papira me har fått frå kommunen kan ein skyte kalv, istedet for kolle eller bukk.