ungdomsgruppa. Her setter me av nokon jaktdagar, der medlemmane tar med seg dei eldste i ungdomsgruppa på jakt. Me nyttar da dei terrenga me har, og dagar som medlemmane i ungdomsgruppa har skulefri.

Arne F.