Har da lagt inn kart over Drogi og Stedjeåsen. Kartet ligg under hovedsida til jaktutvalet. Eller dei kan lastas ned her(Drogi - Stedjeåsen). Bjønndal har eg ennå ikkje fått tak i. Når det gjelder kartet over Drogi, er det komne nokon justeringer, steinbrotet til Fredheim skal vera med.

Arne F.