Ved jakt i Drogi, ta hensyn til at det er turistar som bur i hyttene. Hold avstand til det som reknast som privat område.

Arne F