Hjortejakta er utvida til ut November. Derfor høve til å sette seg opp på ledige dagar i Stedjeåsen og Bjønndalen. Send SMS til 91146274, og eg vil oppdatere oversikten. For dei som får tildelt nye dagar, må sjølv ordne med å betale inn. Pris per jaktdag er kr 100,- på kvardagar og kr. 200,- i helga.

Sjå elles skriv frå fylkesmannen her.

Arne F.