Rundskriv 1/2008

Utsendelsesdato 21.01.08

FISKEKLUBBEN PÅ BESØK TIL NYE OG GAMLE TILLITSVALGTE

Hvert år kommer mange nye tillitsvalgte inn i foreningene, og informasjonsbehovet er stort. Vi tar nå konsekvensen av det, og vil utover våren tilby nye tillitsvalgte et besøk der Fiskeklubben og barne-/ungdomsarbeidet blir satt på dagsorden. “Gamle” tillitsvalgt er behov for å enten å komme i gang, eller og styrke rekrutteringsarbeidet

Det legges opp til informative og effektive samarbeidsmøter begrenset til en kveld, helst med representanter fra 2-3 naboforeninger samtidig. Det er viktig å få med flere foreninger, både med tanke på ressursbruken, men også for å kunne se samarbeidsmuligheter.

Ved siden av tema som de aktuelle foreningene selv ønsker å ta opp, blir følgende agenda ramme for møtene:

  • 1 Fiskeklubben i NJFF systemet.
  • 2 Hva kan NJFF / Fiskeklubben tilby foreningene?
  • 3 Hva kan Fiskeklubben og de aktuelle foreningene tilby medlemmene?
  • 4 Hvordan komme i gang?

Planlegging og samordning av møtene vil skje i samarbeid med fylkessekretæren.

Ta kontakt med fylkessekretæren eller fritidsfiskekonsulent

Steinar Paulsen tlf.66 79 22 00 eller

e-post: steinar.paulsen@njff.org

VERVING 2008

Vi har aldri hatt større fokus på verving. Norges Jeger- og Fiskerforbund avholder en mengde aktiviteter hvor potensielle medlemmer deltar, og målet er at vi i 2008 skal bli flinkere til å gi disse et konkret tilbud om medlemskap.

Vi håper at dere er med og bidrar til at organisasjonen vokser. Vervingen er svært verdifull for oss og vi ønsker å premiere verveinnsatsen ytterligere.

Derfor har vi flerdoblet verdien på vervepremiene i 2008! Vedlagt ligger en vervebrosjyre som gir full oversikt over hvilke vervepremier som gjelder i 2008. Vi har satset på kvalitetsprodukter fra ulike leverandører. I tillegg følger det med en verveblokk, som er praktisk å ha når foreningen er ute i felt. Verveblokka er ferdig frankert og etter utfylling kan denne legges i nærmeste postkasse. Lykke til med verveinnsatsen og ta gjerne kontakt med oss hvis dere har noen spørsmål!

10. desember 2007 var siste gang det ble sendt elektronisk medlemsliste fra NJFF sentralt til de foreninger som har hatt en slik avtale. Fra 15. desember var det mulig for foreningene selv å hente ut samme informasjon fra NJFFs nye nettportal.

pH-STATUS

Siste utgave av pH-status følger som vedlegg. Flere kan bestilles hos NJFF sentralt.

NM ISFISKE

Odal Sportsfiskerklubb ønsker velkommen til NM i isfiske 1. - 2. mars 2008. Utgang fra Bukkeneset (Sand i Nord Odal).

Se vedlagte invitasjon.

FRA MEDLEMSREGISTERET

Pr. 14.01.08 hadde 64 000 betalt medlemskontingent for 2008.

Beretning og regnskap

Beretning og regnskap for 2007 skal sendes til NJFF sentralt. Send inn papirene så unngår vi merarbeidet med å følge opp hver enkelt forening. På forhånd - takk for hjelpen.

Avregning og medlemsliste

Siste avregning for 2007 og medlemsliste sendes ut i uke ¾.

Medlemmer som ikke har mottatt krav for 2008 pga endringer i medlemskapet (foreningsbytte eller kategoribytte) mottar innbetalingsgiro i slutten av januar.

MER PENGER TIL [opptur - jenter, jakt og fiske]

Vi viderefører ordningen med støtte til kurs og aktiviteter for jenter også i 2008. Alle NJFF - foreninger kan søke om støtte til tilbud innenfor jakt- og fiskeopplæring og aktiviteter. I 2007 delte vi ut

Tilskuddsregler og søknadsskjema finner du på jentesidene på http://www.njff.no/. Du kan også ta kontakt med oss på e-post - opptur@njff.org for å få mer informasjon. Frist for å søke om midler er 6 uker før påmeldingsfrist til arrangementet.

VI MINNER OM…..

Søknadsfristen for høstens jaktprøver og utstillinger 2009 er 31.januar

  1. Søknaden skal legges direkte inn i NKK `s register. Hvis det er problemer, kontakt NJFF sentralt ved Sven Stenbrenden “blocked::mailto:sven.stenbrenen@njffd.org”) eller telefon 66 79 22 15.

VI MINNER OM…

sjøørretkonkurransen 2008

Lokalforeninger tilsluttet NJFF inviteres til å bli med som arrangører av den nasjonale sjøørretkonkurransen. Dato for konkurransen er 26. -

  1. april, og frist for påmelding av arrangørforeninger er 1. februar. Påmelding på e-post til kjerst.nergaard@njff.org. Mer informasjon finner du på sjøørretsiden http://www.njff.no/

Med vennlig hilsen

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Hilde Nøren

Sekr. org.avdelingen