Me har inne søknad på Alfeim frå 2009. Har og gitt beskjed om at me er interesert i Tingestad, som er ledigt frå 2011. Har ein dialog med Statskog, og jaktutvalet informerer når noko er i boks.