Onsdag 27 august i Lagshytta 18.00, påmelding heilt fram til trekninga starter. Men, jaktutvalet foretrekker forhandspåmelding, send inn påmeldingsslipp.