Ligger hjå Shell i Sogndal, må leveres tilbake seinast kl.22.00, nøkkelen kvitterast ut/inn for å unngå at den forsvinner. SJSL har erstatnings ansvar dersom me mistar nøkkelen.