Har no oppdatert kalendaren, med oversikt over kven som har jaktdagar på de ulike valda. Feil må meldast på mail, sms.