Da har me fått lagt inn den nye avtalen for 2008. Den må medlemane skrive ut, og ta med seg når det blir jakta på SJSL sine vald. Ligger link under jaktutvalet, eller klikk på “avtalen” over.