Oppstart jegerprøven 2. februar Tribunebygget ved videregående allmennfag på Fosshaugane. Påmelding ved frammøte. 18 - 21over 9 kveldar.