Ja, torsdag 19 februar kl 19.00 møter alle i styret (og andre) som vil vera med å putte årsmeldinger i konvolutter, lagshytta.

Arne F