Kurt med ein fulltreffar Låne 2008. Henger i Lagshytta.