Sidan årets jakt startar 1. september, må me framskynda trekkinga av jaktdagar til onsdag 15 august kl.1900 i lagshytta. Møt opp, eller ein kan senda ein representant.

For å jakte på laget sine reduserte prisar må ein vera medlem. Alle kan søka om å jakta i Drogi, men må betale full pris. (dagsavgift og fellingsavgift) Stedjeåsen og Bjønndalen berra for SJSL sine medlemmar.

Sjekk derfor om du har betalt for 2012.

Jaktlaget oppdaterar sida når dei har fått tildelt kvote for 2012.

Stedjeåsen

Mvh Kasserar AFB