Se vedlegg for løyver. oppdatert 11/9-2016

Drogi, skutt:

  • 1½ års Kolle,47kg 3/9-2016
  • Spissbukk, 49kg 11/9-2016
  • Bukk 6tagger, 60kg 17/9-2016

Stedjeåsen, skutt:

  • 6-taggar, 1/9-2016

Bjønndalen, skutt: