Trekking jaktdagar for DROGI, STEDJEÅSEN og BJØNNDALEN. Onsdag 9 august kl. 1900 i LAGSHYTTA