Ønsker alt innbetalt og oppgjort før 30 desember. Spørsmål om kva som skal betalast inn, kan sendast til kjart73@hotmail.com Betales til konto nummer 3720.22.42686, eller på vipps.