har tegnet avtale for 2018
DROGI 7 dyr STEDJEÅSEN 6 dyr BJØNNDALEN 15 dyr

skal få scanna papira inn på jaktsiden