Hytta kan leigast ved å kontakte Stedje Gartneri, v/Kåre Stedje.