Vel møtt til trekking av jaktdagar for 2019. Påmelding kan gjerast ved oppmøte, eller i etterkant. I år har me følgande terreng som me kan jakte hjort på.

  1. Drogi
  2. Kjørnes
  3. Stedjeåsen
  4. Bjønndalen

Når det gjelder reglar for jakt i Drogi og Kjørnes, er det nye reglar og prisar frå i år. Drogi og Kjørnes blir jaktet adskilt i helga, men felles i vekedagane. Ny dag, nytt løyve. Kan skyte voksent dyr + kalv pr jaktdag. Felles jaktkvote for Drogi og Kjørnes. 300,- pr jaktdag Drogi/kjørnes i helga. 300 pr jaktdag begge terreng i vekedagane.

Stedjeåsen og Bjønndalen ingen endringar