Hei, Da avholder me årsmøte for 2019 i Lagshytta ved elva kl.1730. Pga corona epedemien blir det eit kort, eneklt årsmøte utan servering. Legger opp til at alle kan holde avstand på minst 1 meter til kvarandre.

for styret Arne Frode