Oversikt jaktdagar og fakturanummer. I xl arket ser de også kontonummer, eller vipps nummer. Mrk innbetalingen med fakturanummer. Betaler du for fleire, få med alle fakturanummer du betaler inn for. Betal inn før 1 september

Booker du xtra dager, betal inn via konto, eller vipps. Mrk innbetalingen med X+fakturanummer. trekking jaktdagar 2021