Høstens jakt nærmer seg og jegerne skal rapportere sett elg og sett hjort.

Vi hjortskjema på www.settogskutt.no og informerer om endringer i løsningen.

I år er løsningen koblet opp mot Jegerregistret. Det betyr at jegerne må bruke jegernummer og fødselsdato for å logge inn. Vi har også åpnet for registrering av slaktevekt på www.settogskutt.no</span>. Vi gjør oppmerksom på at vald som er med i overvåkprogrammet ikke har mulighet til å registrere slaktevekter på settogskutt.no.

Jaktleder logger seg inn med jegernummer og fødselsdato på www.settogskutt.no og registrer skjema. Registreringer av sett elg, sett hjort og slaktevekt som gjøres på settogskutt.no blir tilgjengelige for alle i rapportene i Hjorteviltregisteret når valdansvarlig eller kommunen har godkjent dataene.

Løsningen åpner før hjortejakta 1 september. Følg med på www.hjorteviltregisteret for informasjon om når siden åpner.

Har du spørsmål om settogskutt.no ta kontakt med oss på support@naturdata.no eller på telefon 74 33 53 10.

Vennlig hilsen
Ane Johansen Tangvik
Fagkonsulent
74 33 53 10 • 478 155 19
Postboks 7, 7898 LIMINGEN

All info om jakta 2012, sjå Jaktutvalet. Der finn du og oversikt over tildelte dagar pr medlem, og jaktkalendar på alle 3 valda. Husk å betal inn før 1. september, sjå faktura oversikt.

Laget har i dag omlag 200 medlemar av ulike aldersgrupper men med tyngda få barn og ungdom med på ulike aktivitetar innanfor jakt, fiske og friluftsliv.

og tilbod til våre medlemmer og andre som ønsker å melde seg inn. På menyen til høgre kan du lese litt om aktuelle saker under dei

Som medlem har du tilgang til Jarbruhytta, som ligg sentralt til på Fagreggji.
Laget har og ei eiga lagshytte i Sogndal sentrum som kan nyttast til ulike aktivitetar.
For å bli medlem i laget, kan du melde deg inn gjennom internettportalen
til NJFF eller kontakte oss gjennom kontakt skjema i menyen til høgre.

Referat frå årsmøte og årsmelding kan lastas ned ved å gå inn på meny valge “Styret” til høgre.